Airport Fire Department - The Simulation PS4

Airport Fire Department - The Simulation  PS4

Právě vás přijali jako nováčka v požárním sboru. Nováčci se nesmí hned účastnit vysoce specializovaných misí. Při postupu hodnostmi budete moci vodit větší vozidla a zapojovat se do nejnebezpečnějších misí. Úvodem jste specializovaný pro zásah při malých požárech a chemického znečištění, později se budete moci hasit i obrovské požáry celých domů. Ke konci budete moci dělat rozbory nebezpečného radioaktivního materiálu, eskortovat ho do bezpečí a podílet se na misích s atomických elektrárnami. Zažijte úžasné zásahy s vaší jednotkou. Realistické mise.